In het allereerste nummer van literaire magazine Proefdruk van de Schrijversvakschool in Amsterdam is Arjans literaire sf-verhaal ‘Het werkstuk’ gepubliceerd. Het zeven pagina’s tellende verhaal gaat over een jongetje (Deo) dat met een bijzonder werkstuk uit school thuiskomt. Bijzonder aan het prozaverhaal is dat het puur geschreven is in dialoog, zonder regieaanwijzingen.

Het is een prachtige publicatie geworden met bijdragen van diverse auteurs op het gebied van proza, poëzie en toneel.