Eind oktober 2019 publiceerde De Volkskrant een opiniestuk van Arjan over hoe het jongensboek in de verdomhoek is geraakt. Nederlandse jongeren presteren al jaren achtereen op taalgebied; de boekensector kampt met ontlezing en lezen als tijdverdrijf concurreert met MineCraft en Fortnite. Hoe kan het dan dat er zo weinig oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdliteratuur wordt gepubliceerd, vraagt Arjan zich in het stuk af. Zijn eigen werk Cool als Collina werd door uitgevers geroemd om de inhoud en kwaliteit, maar niemand wilkde tot publicatie overgaan. Want, zo vertaalde een literair agent die het manuscript bij het horen van de doelgroep al niet eens wilde lezen: “Ik waag mij als agent nog minder dan een uitgever aan het proberen een doelgroep die bij uitstek niet nooit leest aan het lezen te krijgen.”

Arjan riep in zijn opiniestuk schrijvers en uitgevers op om in jongensboeken te investeren. Commercieel is het misschien niet interessant, maar je kunt zo wel een lezersgroep proberen hun literaire puberteit door te loodsen. Cool als Collina bewijst dat het kan.

Zie het opiniestuk hier.